Про Третейський суд

Постійно діючий Третейський суд при Асоціації «Інформаційно-фінансового бізнесу» (надалі Третейський суд) створений на підставі Закону України «Про третейські суди» та зареєстрований Міністерством юстиції України 01 лютого 2019 р., що відображено у Державному реєстрі

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про третейські суди» Третейський суд є недержавним незалежним органом, що утворений для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Третейський суд діє на підставі Закону України «Про третейські суди», «Положення про Постійно діючий Третейський суд» та «Регламенту».

Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Суддями Третейського суду є досвідчені правознавці, які мають практичний досвід роботи в різних галузях права і ділову репутацію кваліфікованих фахівців, та відповідають вимогам ст. 18 Закону України «Про третейські суди».

Створення Третейського суду спрямоване на побудову правового суспільства, де кожен учасник правовідносин може розраховувати на неупереджене вирішення суперечок.

До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

Основними принципами роботи Третейського суду є:

  • законність;
  • незалежність суддів;
  • рівність всіх учасників перед законом і третейським судом;
  • самостійність сторін;
  • обов’язковість для сторін рішення третейського суду;
  • арбітрування.

Переваги розгляду спорів у Третейському суді

Скорочена процедура розгляду спорів. Строк розгляду справ у Третейському суді при Асоціації «Інформаційно-фінансового бізнесу» в середньому становить до 1 місяця.

Рішення третейського суду є обов’язковим для сторін, остаточним та не підлягає оскарженню по суті. Рішення третейського суду може бути оскаржено в апеляційному державному суді лише з визначених законом процесуальних підстав та у строк, що не повинен перевищувати 90 днів від дня прийняття рішення третейського суду. Цей строк не підлягає поновленню .

Примусове виконання рішення третейського суду здійснюється виконавчою службою або приватним виконавцем у тому ж порядку, що і рішення державного суду.

Менший, ніж у державному суді, збір (третейський збір), який необхідно сплатити за подання позову до третейського суду.

Можливість пред’явлення позову в Третейський суд незалежно від місця знаходження відповідача та особи відповідача (юридична або фізична особа ).