ТРЕТЕЙСЬКЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Поданий варіант третейського застереження є рекомендованим

«Всі вимоги, які виникають при виконанні даного Договору або у зв’язку з ним, або випливають з нього та становлять предмет спору, підлягають розгляду у Постійно діючому Третейському суді при Асоціації «Інформаційно-фінансового бізнесу», згідно з регламентом Третейського суду, який є невід’ємною частиною даної третейської угоди, розміщений на сайті суду https://sud.aifb.org.ua.
Умови Договору, які містять відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження є складовими частинами даної третейської угоди. Місце і дата укладання третейської угоди відповідають місцю і даті укладення Договору.»