Побудова правового суспільства, де кожен учасник правовідносин може розраховувати на неупереджене вирішення суперечок

Постійно діючий Третейський суд

при Асоціації «Інформаційно-фінансового бізнесу»

Про Третейський суд

Постійно діючий Третейський суд при Асоціації «Інформаційно-фінансового бізнесу» (надалі Третейський суд) створений на підставі Закону України «Про третейські суди» та зареєстрований Міністерством юстиції України 01 лютого 2019 р., що відображено у Державному реєстрі.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про третейські суди» Третейський суд є недержавним незалежним органом, що утворений для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Третейський суд діє на підставі Закону України «Про третейські суди», «Положення про Постійно діючий Третейський суд» та «Регламенту».

Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

12+ років досвіду

Судді Третейського суду при АІФБ є професіоналами

Закон перед усім

Абсолютно незалежне, швидке та якісне вирішення спорів

Професійне та швидке вирішення ваших спорів

Увага! Оголошення

Ми маємо власний погляд

Останні новини

Прагнучи допомогти нашим клієнтам досягти успіху

Судова практика

Судді Третейського суду

Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Суддями Третейського суду є досвідчені правознавці, які мають практичний досвід роботи в різних галузях права і ділову репутацію кваліфікованих фахівців, та відповідають вимогам ст. 18 Закону України «Про третейські суди». Усі судді мають досвід третейського судочинста та є незалежні у винесенні рішень.

Голова Третейського суду при Асоціації « Інформаційно-фінансового бізнесу» Жуков Анатолій Миколайович є заступником Голови Третейської палати України.

Law books with gavel

Професійне, швидке та обгрунтоване вирішення спорів

Чому обирають наш суд

Незалежність та висока кваліфікація суддів

Третейський суд при Асоціації «Інформаційно-фінансового бізнесу» - це незалежний суд, судді якого є висококваліфікованими професіоналами, мають досвід роботи у різних галузях права і при винесенні рішень по справах діють неупереджено та незалежно. Усі судді мають досвід третейського судочинства.

Вирішення спору у законний спосіб та короткий строк

Розгляд справ у Третейському суді при Асоціації «ІФБ» це можливість вирішення спору сторонами у законний спосіб та короткий строк, з меншими витратами коштів та часу. Рішення Третейського суду підлягає обов'язковому виконанню у тому ж порядку, що і рішення державного суду.

Поширеність в усіх розвинутих країнах світу

Третейське судочинство (комерційний арбітраж) поширено в усіх розвинутих країнах світу. В Україні третейські суди діють на підставі Закону України «Про третейські суди». Третейський суд вирішує спори, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.