Переваги розгляду спорів у третейському суді при Асоціації ІФБ

З початку 2021 року до Постійно діючого третейського суду при Асоціації
“Інформаційно-фінансового бізнесу” надійшов 31 позов від великого системного
українського банку з іноземним капіталом до позичальників – юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців.
Більшість цих позовів розглянута третейським судом протягом 2 тижнів від дня
отримання позовів та на рішення третейського суду банком протягом 15 днів від дня
реєстрації відповідних заяв банку Північним господарським судом отримані накази на
примусове стягнення боргу.
Позови розглянуті третейським суддею, який має 10-річний досвід розгляду
великої кількості третейських спорів.
Розгляд спорів у третейському суді при АІФБ має наступні переваги:
1) розмір третейського збору за розгляд позовів у третейському суді суттєво менший
ніж розмір судового збору за розгляд позовів у державному суді

Ставки судового збору за розгляд позовів юридичних осіб у державних судах
постійно зростають разом з прожитковим мінімумом для працездатних осіб та складають
зараз 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб (с 01.12.20 – 2270 грн) та не більше 350 розмірів прожиткового
мінімуму (=794 500грн).
Ставки третейського збору за розгляд позовів у третейському суді при Асоціації
Інформаційно-фінансового бізнесу складають 1,5% від ціни позову +80 грн при ціні позову
до 30 тис грн., тобто не перевищують 530 грн, що в 4 рази менше ніж судовий збір у
державних судах з суми позову до 30 тис грн.
При ціні позову більше 30 тис грн.
третейський збір складає 1% + 400 грн, але не більше 25500 грн., що в більш ніж у 30
разів менше максимального судового збору у державних судах
.
2) витрати часу позивачів на розгляд позовів до відповідачів, що знаходяться у
різних областях України, у третейському суді значно менші, оскільки всі позови
можуть бути подані до одного третейського суду незалежно від місця знаходження
відповідачів та їх складу
,
3) у випадку звернення з позовом до третейського суду при Асоціації Інформаційно-
фінансового бізнесу банк може отримати у Київському апеляційному суді ухвалу про
забезпечення цього позову
, у тому числі шляхом накладення арешту на майно
відповідача,
4) представництво у третейському суді може здійснюватись будь-якою особою за
довіреністю, а не тільки адвокатами, як у державному суді
5) рішення третейського суду відповідають сталої практиці державних суді та не
підлягають скасуванню по суті
. Законом України «Про третейські суди» передбачені
випадки скасування рішення третейського суду лише з процесуальних підстав. На відміну
від цього рішення державного суду підлягає розгляду та може бути скасоване по суті,
6) рішення третейського суду набирає законної сили одразу після його прийняття,
7) заява до державного апеляційного суду про видачу виконавчого документу на рішення
третейського суду може бути подана стягувачем одразу після отримання рішення
третейського суду. Ця заява розглядається Київським апеляційним судом або Північним
господарським судом протягом 15 днів (або 30 днів у разі подання клопотанням боржника
про витребування у третейського суду справи)
.

Наступне оскарження рішення третейського суду не зупиняє дію виконавчого
документу на примусове виконання рішення третейського суду
.
За сталої практикою цивільних судів ухвала суду про видачу виконавчого листа не
підлягає оскарженню!

Регламент, положення, список суддів третейського суду, зразок третейського
застереження, інші документи третейського суду, а також огляд судової практики
розміщені на сайті нашого суду, адреса в інтернет якого https://sud.aifb.org.ua